Bauwise Help Center

Bauwise uuendused 3.0.1 – detsember 2021

Siin on ülevaade uuendustest ja parandustest, mis on kategoriseeritud Bauwise moodulite kaupa. 
Täiendavate küsimuste ja täpsustuste korral palun pöörduge meie klienditoe poole: support@bauwise.com

Eelarve

   
Uuendus Lisatud seadistus lepingu kustutamise nupu näitamiseks/peitmiseks.
Uuendus Lisatud seadistus, mis võimaldab keelata lepingu tasemel muudatuste tegemise.
Uuendus Lisatud piirang eelarve ridade kustutamiseks, kui need on seotud mõne Lisa- ja muudatustööga. Kasutajatele kuvatakse teavitus seotud Lisa- ja muudatustöödest.
Uuendus Lisatud piirang, mis keelab Tuluprognoosi tabeli ridu kustutamast, kui tabel on lukustatud.
Parandus Parandatud viga, mis ei võimaldanud eelarves muuta teatud ridu, kui kasutati vaadet “Kuva töökoodide ja lepingute lõikes”.

 

Ettevõtted

   
Uuendus Lahendus kogu kliendi nimekirja Bauwisest eksportimiseks ja importmiseks CSV formaadis. Loe juhendit siit

 

Finants

   
Uuendus Lisatud seadistus, mis lubab teavitada kinnitamata ostuarvetest, mille arve kuupäev jääb seadistatud kuupäevast tulevikku.

 

Rahavoog

   
Uuendus 1. Muudetud Rahavoos või Raportites tõlkeid.
2. Parandatud õiguste viga Admin rollis kasutajatele Rahavoo moodulis.
3. Tuluprognoosi tabelis arvutatakse üle arve summa alates muutmisele järgnevast kuust (ei arvutata üle muudetud kuu Arve summat). Funktsionaalsus töötab kui kasutaja vajutab nuppu “”Arvuta rahavoog”” ja sisse on lülitatud seadistus, mis võimaldab uuendada Projekti tuluprognoosi.
Uuendus Rahavoo tabelis eemaldatud roheline taust, mis viitab välja sisu muutmisele (Maksetähtaegade põhises andmekuvas).
Uuendus Lisatud veerg m2 Rahavoo ja Raportite vaatesse.
Parandus Parandatud viga Rahavoos, et kuvada tuleviku Maksetähtaegade väärtuseid ja seotud makseid, kui tegemist on Akteeritud kuludega.

 

Lisa- ja muudatustööd

   
Uuendus Kasutajatel võimaldatakse Lisa- ja muudatustöödes muuta Ühiku hinda ridadel, millel on alamread.
Uuendus Lisatud teavitus Lisa- ja muudatustöö kinnituse eemaldamisel, kui mõnel seotud töö real tehti summa muudatus eelarves. Näitab hüüumärki mõlema nimetatud rea juures.
Parandus Parandatud viga, mis lubas korduvalt kinnitada lisa- ja muudatustööd ning tekitada duplikaatmuudatusi eelarvesse.
Parandus Eemaldatud loogika, kui Lisa-ja muudatustöö real on ainult tulu ja eelarve puudub, siis loodi tulu tüüpi rida eelarvesse, mida kasutaja ei näinud.
Parandus Parandatud viga, mis tekitas duplikaatrea Lisa- ja muudatustöö kinnitamisel kulukoha kohta, mida Eelarves muudeti.

 

Aktid

   
Uuendus Lisatud piirang samaaegseks Akti allkirjastamiseks mitme kasutaja poolt.
Parandus Parandatud viga Aktide numbri genereerimise loogikas.

 

Tööaja tabel

   
Uuendus Lisatud muudatused: Võimalus lisada töid projekti ning osaliselt lisatud tõlkeid.

 

Integratsioon

   
Uuendus Integratsioon Eesti Krediidiinfoga kliendi andmete uuendamiseks ja otsimiseks. Saab tellida tasulise teenusena.

 

Süsteem

   
Uuendus Lisatud monitooring saadetud e-mailidest.