Bauwise Help Center

Bauwise uuendused 2023.04

Siin on ülevaade uuendustest ja parandustest, mis on kategoriseeritud moodulite kaupa.
Täiendavate küsimuste ja täpsustuste korral palun pöörduge meie klienditoe poole: support@bauwise.com

 

Finants

Parandus Valuuta kursi arvutuse parandused.
Uuendus Uue arvete mooduli uuendused. Esimestel klientidel on uus arvete moodul sisse lülitatud. Lisainfo jaoks pöördu palun support@bauwise.com
  UUS FUNKTSIONAALSUS: Arveid saab Bauwise’i saata emaili kaudu. Et funktsionaalsus sisse lülitada, palun ühendust võtta support@bauwise.com
Parandus Kustutatud tegelikud kulud ja tegelikud tulud duplikaat tulbad kuuaruandest.
Parandus Lisatud tulpade summeerimised portfelli vaates.

 

Liidesed

Parandus Directo ekspordi parandused uue arvete mooduli jaoks.

 

Aktid

Parandus Akti osapoolte valmimise parandused.
Parandus Alltöövõtjale saatmise nupp tagasi lisatud alltöövõtu akti vaates.
Uuendus UUS FUNKTSIONAALSUS: Nüüdsest on võimalik teha ka tellija akte. Loe juhendit siit: https://bauwise.atlassian.net/l/cp/D2fVjf7G

 

Süsteem

Uuendus Lisatud kontroll, et lepingu vaates ei saaks rida kustutada, kui sellel real on alamread. Esmalt tuleb kustutada alamread.