Bauwise Help Center

Bauwise uuendused 3.0.6 – mai 2022

Siin on ülevaade uuendustest ja parandustest, mis on kategoriseeritud moodulite kaupa.
Täiendavate küsimuste ja täpsustuste korral palun pöörduge meie klienditoe poole: support@bauwise.com

 

Finants

Uuendus Projekti indikaatorite vaatest on võimalik nüüd ühe klikiga avada kõik sidumata kulud. Samuti on lisandunud filter ainult sidumata kulude kuvamiseks projekti finantskannete vaates.
Parandus Projekti mõõdikute vaates sai viga parandatud.
Uuendus Nüüd on võimalik kasutada ettemaksuarvete funktsionaalsust ka ilma tööpakke kasutamata.
Uuendus Nüüd on võimalik projektidele lisada silte pikkusega kuni 255 tähemärki.
Parandus Parandatud viga aktide ühendamisel arvetega, kui projektis on 2 või rohkem alamprojekti.
Uuendus Nüüd on võimalik lugeda detailseid ridu ja lisainfot arvetelt (PDF, PNG, JPG). Funktsionaalsuse kasutusvõimalused sõltuvad keelest ja ettevõtte konto seadistustest. Lisainfo jaoks palun võtke ühendust Bauwise’i klienditoega.
Uuendus Projekti indikaatorites on uus indikaator “Tegelik kulu, sh ettemaksed”.

 

Aruanded

Uuendus Uuendused kuuaruande kinnitamises: kuuaruande kinnitamisel kinnitatakse automaatselt ka kõik kinnitamata projektid. Brutokasumiaruande uuendused: lisainfo jaoks palun pöörduda Bauwise’i toe poole.

 

Eelarvestus

Uuendus Projekti kuluprognoosi info uuendus projekti indikaatorites.
Uuendus Projekti indikaatorites on nüüd uus indikaator “Lepinguline tähtaeg”, mis näitab läbitud aega protsentides. See arvutatakse kasutades projekti alguskuupäeva ja lepingulist lõpptähtaega.
Uuendus Lisandus lihtsustatud võimalus arvutada üld-, projektijuhtimise- või muid kulusid, seadistades kulude protsendi ning valides eelarveread, mille pealt arvutus toimub. Funktsionaalsuse kasutamiseks palun võtta ühendus Bauwise’i klienditoega.

 

Süsteem

Uuendus Menüü standardiseerimine ja ettevõtte admin keskuse uuendus (võtke ühendust Bauwise’i toega, et uuendus rakendada).

 

Kontaktid

Uuendus Kontaktimooduli visuaalsed uuendused, et moodul oleks sarnasem ülejäänud Bauwise’ile ja seeläbi mugavam kasutada. Funktsionaalsused ei muutunud.