Bauwise Help Center

Bauwise uuendused 3.0.2 – jaanuar 2022

Siin on ülevaade uuendustest ja parandustest, mis on kategoriseeritud Bauwise moodulite kaupa. 
Täiendavate küsimuste ja täpsustuste korral palun pöörduge meie klienditoe poole: support@bauwise.com

Eelarve

Uuendus Lisatud juurde võimalus kasutada õigust, et kuvada kasutajale kõiki lepinguid.
Uuendus Lisatud piirang, mis ei luba kustutada täitmistagatise ja garantiitagatise ridu.

 

Ettevõtted

Parandus Täiendatud ettevõtete eksport-import tabeli vaadet.
Uuendus Lisatud piirang, mis vaikimisi lubab ainult administraatoritel ettevõtteid eksportida-importida.

Finants

Parandus Lisatud parandus ettevõtte tuvastamiseks vaikimisi reg.numbri alusel. Kui tutvastatud dokumendil puuduvad käibemaksud, siis Bauwise arvutab need arve summast ise.

Rahavoog

Parandus Lisatud parandus, et rahavoo raportis osad filtrid teineteist üle ei kirjutaks.

Aktid

Parandus Vea parandus, et kontakti info muutmine viib muudatuse ka aktidel olevatele kontaktidele.
Uuendus Lisatud piirang, mis ei luba sümboleid kasutada akti numbris.
Uuendus Lisatud piirang, mis ei luba vastaspoole esindaja e-mailis tühikuid kasutada.
Uuendus Tehtud muudatus, mis grupeerib akti vaates tabeli päised: eelneva, käesoleva, allesjäänud ja kokku järgi.
Uuendus Arve ja akti sidumise vaates muudatused:
1. Alati kuvatakse seotud akti nimekirjas
2. Kui arvel pole ettevõtte koodi vaid ainult nimi, siis üritatakse nime järgi leida ettevõte. Kui ettevõte leitakse siis kuvatakse ainult antud ettevõttega seotud aktid. Vastasel juhul kuvatakse kõik aktid.

Süsteem

Uuendus Lisatud veateatesse põhjused, mis keelasid kasutajal lepingut kustutada.
Uuendus Lisatud veateade, kui sisestatud numbriga leping juba eksisteerib.
Uuendus Lisatud eelarve impordi seade, mis võimaldab luua lisatulpasid ja tekitada nendest alamtöid.