Bauwise Help Center

Bauwise uuendused 3.0.4 – märts 2022

Siin on ülevaade uuendustest ja parandustest, mis on kategoriseeritud Bauwise moodulite kaupa. 
Täiendavate küsimuste ja täpsustuste korral palun pöörduge meie klienditoe poole: support@bauwise.com

Finants

   
Uuendus Lisatud nupp, millega Administraatori rolliga kasutajad saavad arvetelt eemaldada kinnitusringis olevaid kasutajaid 
Uuendus Lisatud säte, mis võimaldab kinnitada ka lõplikult jagamata arvet 

Aktid

   
Uuendus Eelneva akti lisa ja muudatustööd ning mahaarvamised pandud lukku st. ei saa muuta ega kustutada väärtusi ja ridu

Kontaktid

   
Uuendus Lisatud filter Kontaktide moodulisse ettevõtte tüübi järgi filtreerimiseks 

Eelarvestus

   
Uuendus Uus funktsionaalsus – töö kuluprognoosi arvestamine. Kui kasutusel, siis töö kuluprognoos hoitakse kasutaja määratud väärtusel. Kui töö kuluprognoos lepingutes muutub, siis korrigeeritakse kuluprognoosi jaotamata töödes, et hoida töö lõikes kuluprognoos määratud väärtusel
Parandus Muudatus käsitsi akti numbri määramisel. Nüüd koosneb kuvatav akti number manuaalsest ja automaatselt genereeritud numbrist
Uuendus Lisatud võimalus impordi finantskandeid Excel failiga
Uuendus Kasutajamugavus – eelarves kuvatakse tegelike kulude number lingina ka grupeerivatel ridadel (varem ainult töödel ja lepingutel)
Uuendus Uus funktsionaalsus – kahetasemeline projekti kinnitamine. Kui sisse lülitatud, siis projektijuhi poolt projekti kinnitamisel (uue versiooni loomine) saab osakonnajuht teavituse ja saab projekti versiooni omakorda kinnitada
Uuendus Uus funktsionaalsus – võimalus määrata valuutat projektidel, muuta valuutade vahetuskurssi ja vaadata portfelli eri valuutades