Bauwise Help Center

Bauwise uuendused 3.0.8 – august 2022

Siin on ülevaade uuendustest ja parandustest, mis on kategoriseeritud moodulite kaupa.
Täiendavate küsimuste ja täpsustuste korral palun pöörduge meie klienditoe poole: support@bauwise.com

Liidesed

Uuendus API saadab nüüd välja “viimati muudetud” kuupäeva info lepingute kohta.

Muu

Parandus Lepingulise tähtaja indikaatori parandused: kui projekti alguskuupäev, lepingulise tähtaja kuupäev on sisestamata või projekti alguskuupäev pole veel kätte jõudnud, siis kuvab indikaator “-“.
Uuendus Alltöövõtu lepingu vaates on nüüd Põhilepingu ja Lisa- ja muudatustööde tabeli päised sünkroniseeritud, st kui muuta ühes tabelis kuvatavaid tulpasid või tulpade laiusi, siis muutuvad mõlema tabeli vaated. Samasugune muudatus on tehtud ka alltöövõtu aktide tabelites Põhileping, Lisa-ja muudatustööd ja Mahaarvamised. Muudatus võimaldab nimetatud tabeleid lihtsamini võrrelda, sest nad on alati samal kujul.
Uuendus Lisatud võimalus alamprojektidele algus- ja lõppkuupäeva lisamiseks. Need kuvatakse projekti koondtabelis projekti eelarve vaates.
Parandus Projekti vaates olevate lehtede visuaalsed parandused.