Bauwise Help Center

Bauwise uuendused 2023.05.01

Siin on ülevaade uuendustest ja parandustest, mis on kategoriseeritud moodulite kaupa.
Täiendavate küsimuste ja täpsustuste korral palun pöörduge meie klienditoe poole: support@bauwise.com

 

Finants

Parandus Uue arvete mooduli täiendused
Parandus UUS ARVETE MOODUL: arve manuste allalaadimise nupp parandatud.
Parandus UUS ARVETE MOODUL: seotud projektide tulp lisatud arvete nimekirja vaatele.
Uuendus UUS ARVETE MOODUL: summeerimine lisatud kõigile vajalikele tulpadele arvete nimekirja vaates.

 

Liidesed

Parandus Directo integratsiooni täiendus
Uuendus Finvalda integratsiooni täiendused.

 

Süsteem

Parandus Projektide nimekirja vaates kinnitatud versiooni valesti kuvamine teatud tingimustel – parandatud.
Uuendus Vaikimisi % formaat lisatud kõigile uutele keskkondadele.
Parandus Puuduvate filtrite bugi parandus.

 

Aktid

Uuendus KM % piirang – nüüdsest saab lisada maksimaalselt 2kohalise KM %.
Uuendus PDF refaktooring
Parandus Akti osapoolte bugi parandus.
Uuendus Aktide päise uuendus