Bauwise Help Center

Ettevõtete eksport ja import

Viimati uuendatud: 15.06.2022.a.


NB! Ettevõtete eksporti ja importi saab teostada ainult Bauwise admin. kasutaja.

1. Ettevõtete eksport

Ettevõtete/Kontaktide nimekirja saab failina alla laadida menüü valikust Kontaktid, “pilve ikooni” alt. 


2. Andmete uuendamine failis

Ettevõtete andmete uuendamine toimub exceli faili põhjal ja seda saab teha 2 viisil:

1. Ettevõtteid saab failis uuendada ise käsitsi faili veergudes B-P

2. On võimalik tellida ka teenusena Creditinfost.
     Selleks tuleb Creditinfoga sõlmida leping ja saata neile allalaetud fail andmete uuendamiseks.

Creditinfo uuendab ainult Eestis registreeritud ettevõtete infot veergudes B kuni L:

 • B – name
 • C – reg_no
 • D – company_status
 • E – address
 • F – city
 • G – county
 • H – postal_code
 • I – country
 • J – email
 • K – phone
 • L – webpage

Veergudesse M-P on võimalik ise käsitsi andmed lisada ning need tabeli importimisel Bauwise sisse tõmmata.

 • M – vat_nr
 • N – invoice_email
 • O – due_days
 • P – bankaccount

OLULINE INFO faili töötlemisel: 

–  veeru päiste nimetusi ei tohi muuta;
– uute ettevõtete lisamisel veergu A (id) ei tohi ise täita ega muuta st. id veerus olevad väärtused peavad säilima
   failis muutmata kujul;
– uue ettevõtte lisamisel võib veerg A (id) tühjaks jääda, kuid veerg C (reg_nr ) peab sellisel juhul olema alati 
  täidetud;
– olemasoleva ettevõtte andmete uuendamisel, peavad olema alati täidetud veerud: id; name ja reg_nr
– duplikaat reg.numbrit ei tohi failis olla.

3. Ettevõtete import

Pärast ettevõtete andmete uuendamist failis, saab andmed Bauwise üles laadida ja uuendada nii csv kui ka xlsx formaadis:NB! Kui soovid uuendada olemasolevate ettevõtete andmeid ning ka lisada uusi ettevõtteid Bauwise, tuleb mõlemad üleslaadimise sammud eraldi läbi teha (näidatud ülaltoodud pildil)

Ettevõtte andmete uuendamisel võetakse juba Bauwises oleva ettevõtte ja üleslaetavas failis oleva ettevõtte kokkusidumisel aluseks väärtused:  id ja reg_nr.

Kui faili üleslaadimine (ettevõtete import) on käivitatud, uuendatakse andmed Bauwises automaatselt vastavalt failis olevatele andmetele.

Kui on soov Bauwisest mõni olemasolev ettevõte eemaldada, on võimalik ettevõte ise käsitsi Bauwisest kustutada.

NB! Ettevõtte kustutamisel on oluline jälgida, et kustutatava ettevõttega ei oleks seoseid arvete, aktide ja eelarve lepingu või ridadega.