Bauwise Help Center

Kuluarvete ja kulude jagamise ülevaade

Kui kasutaja avab “Kulude jagamise” loendi siis vaikimisi kuvatakse kasutajale kõik kulud, mis on määratud kasutajale jagamiseks/kinnitamiseks. Kasutajal on võimalik filtreid muuta, et näha vastavalt vajadusele rohkem/vähem andmeid.

Oluline: Kasutajad saavad näha kõiki arved, millega kasutaja seotud on. Seotud arve on arve, kus kasutaja on otseselt määratud kinnitajaks või kui kasutaja on seotud projektiga, mis on arvele märgitud.

Kulutüübid

Kulutüübid on mõeldud sellesk, et kasutajad saaksid filtreerida sisestatud eritüüpi kulusid. (See funktsionaalsus on eelkõige mõeldud neile, kelle lahendus ei ole raamatupidamisega liidestatud.)

Projekti Filter

Projekti filter töötab vaid kinnitatud arvete puhul, mis leiab arved, mis on seotud filtrist valitud projektiga.

Kuluarvete või kulu olekud ehk staatused

 • Filtris on “Arve olek” – kuvab kuluarved või kulud olenemata olekust.
 • Filtris on “Kinnitamata” – kuvab kuluarved või kulud, mis ei ole kinnitatud ega ka osaliselt kinnitatud. Tavakasutajale kuvatakse vaid arveid, mis on tema poolt kinnitamata.
 • Filtris on “Ootab kinnitamist” – kuvab kuluarved või kulud, mis on osaliselt või täielikult jagatud, kuid lõplikult kinnitamata.
  Oluline:
  Kui kasutaja on määratud lõplikuks kinnitajaks, siis kuvatakse kulurida kasutajal siis, kui kõik teised kasutajad on arve kinnitanud.
 • Filtris on “Kinnitatud” – kuvab kuluarved või kulud, mis on lõplikult kinnitatud.
 • Filtris on “Ootel” – kuvab kuluarved või kulud, mis on pandud kulu jagamise vaates ootele.
 • Filtris on “Osaliselt makstud” – kuvab kuluarved või kulud, millel on märgitud osaline makse.
 • Filtris on “Makstud” – kuvab kuluarved või kulud, mis on täielikult välja makstud.
  Nipp ehitusdirektorile:
  Arvete lõplik kinnitaja (näiteks Ehitusjuht), kes soovib näha arveid oma nimekirjas vaid siis, kui arve on teiste poolt ära jagatud, peab valima filtrist kasutajaks iseenda ning arve staatuseks “Ootab kinnitamist”. Sellisel juhul kuvatakse talle arved, mis on teiste poolt jagatud ja/või kinnitatud või arved, kus vastava rolliga kasutaja on ainukeseks arve kinnitajaks.

Nipp raamatupidajale:
Raamatupidaja näeb vaikimisi temaga seotud arveid. Et näha kõiki arveid, peab ta valima Kinnitajate filtrist kasutajaks “Kõik kasutajad”.

Teavitused ja tööülesanded
Kui kasutaja määratakse kulu kinnitajaks, siis luuakse automaatselt kasutajale ka vastav teavitus ja tööülesanne.

Oluline: Süsteem saadab välja 1x päevas kasutajatele meeldetuletus kirja lõpetamata tööülesannetest.

 

Märkus:
Kui kasutaja rullib hiirega nimekirja lõppu, siis laeb tabel andmebaasist automaatselt arveid juurde kuni jõutakse viimaste ridadeni. Teeme seda selleks, et andmete laadimine oleks kiirem.