Bauwise Help Center

Kuluarve või kulu kinnitamine

Kuluarve või kulu kinnitamine tähendab, et kasutaja on lõpetanud arvega töötamise ning arve liigub järgmisesse etappi. Kuluarve või kulu saavad kinnitada kasutajad, kes on arvele määratud.

Kinnitamise võimalused:

1. Kinnitan minu osa
Tähendab, et kasutaja on kas osaliselt või täielikult jaganud kulu neto summa.

Märkus:
Kui arvel pole lõplikku kinnitajat määratud, siis saab arve kinnitada alati ainult siis, kui arve on täielikult jaotatud.

Nipp:
Kui kasutaja on arve jagamisel teinud vea, saab ta oma kinnituse tühistada vajutades oma nime taga olevale nupule Keeldu.

2. Pole minu kulu
Kui kasutaja arvab, et antud kulu ei kuulu temale kinnitamiseks, siis saab vajutada nuppu: Lükka tagasi. Selle peale tekitatakse arve sisestajale teavitus ning kasutaja jaoks märgitakse arve kinnitatuks.

3. Lõplik kinnitaja
Kui kinnitajale on Kinnitajate tabelis märgitud juurde linnuke: Lõplik kinnitaja, siis saab arve lõplikult kinnitada vaid see kasutaja. Kui lõplikke kinnitajaid on rohkem, kui üks, siis kõikidel neil kasutajatel on võrdne õigus arvet lõplikult kinnitada.

Märkus:
Kui arve pole õigesti jagatud, saab lõplik kinnitaja vastava kasutaja kinnituse tühistada ehk sellest keelduda vajutades tema nime taga olevale nupule Keeldu.

Oluline:
Arvet ei saa lõplikult kinnitada, kui arve ei ole täielikult jagatud.

Nipp:
Kui lõplik kinnitaja on ise üks jagajatest ja kulu on täielikult jagatud, siis ei pea ta enam eraldi oma osa kinnitama (nupuga: Kinnita minu jagatu) vaid võib kulu kohe lõplikult kinnitada (nupuga: Kinnita).

4. Panen ootele
Kui kulu pannakse ootele (nupust: Peata), siis ei saa kuluarvet enne muuta, kui eemaldatakse ootel olek (nupuga: Eemalda peatamine).