Bauwise Help Center

Kuluarve või kulu jagamine

Kuluarvet või kulu saab jagada kasutaja, kes on märgitud selle jagajaks.

Kulu jagamiseks tuleb esmalt valida projekt, mille peale avatakse hüpikaken, kus on näha selle projekti kõik tööpakid või nn. Lepingud. Vaatesse ei kuvata Sõlmimata lepinguteks märgitud tööpaki ridu.

1. Vali jagamiseks projekt
Kasutajale kuvatakse projektide valikus temaga seotud projektid. Valides nimekirjast vastava projekti avatakse hüpikaken, kus kuvatakse kõik selle projekti tööpakid või Lepingud. Kõik read on esmalt kinni klikitud, et kasutajal oleks võimalik kiiremine leida vajalik tööpakk. Kui Projektil on alamrpojektid siis kuvatakse esmalt alamprojektid suletult

Oluline:
Kulude viseerimine otse tööpakile või lepingule on võimalik vaid juhul, kui süsteem on nii seadistatud.

Märkus:
Üldjuhul ei kuvata antud vaates sõlmimata lepinguteks märgitud tööpakki.

Nipp:
Et saaks sisestada kulu alamridadele (sinistele ridadele ehk Subrows), selleks peavad eelnevalt olema eelarves alamridadele lisatud töökoodid.

2. Kulu kandmine päevaraportitest
Kui päevaraportite moodul on kasutusel, siis on võimalik kanda kulu perioodile ehk eelnevalt kandmata kuluread saab kanda otse kuluridadeks.
Kasutajale kuvatakse jagamise vaates tabel Päevaraportid, kus on võimalik linnukestega valida, millised päevaraportite read soovitakse arvele kanda. Linnukese eemaldamisel eemaldatakse ka vastav kulurida.

Oluline:
Päevaraportis peab eelnevalt olema märgitud Töökood ja Jagatav summa.

3. Kinnitan oma jagatu
Kui arve on kasutaja poolt jagatud, peab kasutaja vajutama nuppu: Kinnita minu jagatu, mille peale lukustatakse kasutaja jaoks sisestus.
Loe lisaks kinnitamise kohta siit

4. Kinnitatud kulu muutmine
Kui kasutaja soovib juba kinnitatud arvet muuta, siis selleks on nupp: Eemalda kinnitus.

Märkus:
Lõplikult kinnitatud arvet saab muuta vaid raamatupidaja.

Oluline:
Kui Bauwise kulude jagamise moodul on liidestatud raamatupidamise programmiga, siis saadetakse kuluread raamatupidamise programmi ning muutmine peab toimuma käsitsi.

5. Uute kinnitajate lisamine
Kulul olevad kinnitajad saavad lisada kulule juurde kinnitajaid nupuga: Lisa kinnitaja.

Kuluarve või kuludokumendi päise info muutmine
Kuluarve või kuludokumendi päise infot saab muuta vaate päises olevast paremale asetatud nupust “Muuda”, mis võimaldab muuta kogu algselt sisestatud andmeid.