Bauwise Help Center
Bauwise Help Center
Kulude juhtimine(Hide)

Eelarve import

Eelarve importmimiseks, tuleb eelarve esmalt excelis ette valmistada. Exceli tabelis olevad veerud peavad vastama Bauwise vaates olevatele veergude järjekorrale. Nii nagu kopeerides andmeid excelis ühest tabelist teise, peab olema veergude järjekord sama nagu excelis. 

Note:
Veendu, et numbri formaat oleks tavaline number. Tuhandeliste eraldajaks võib olla tühik, kuid parem on kui number ei oleks formateeritud.

Bauwise tabelis olevad veerud ja järjekord:

Töökood Nimetus Ühik Kogus Hind
Üks klik siia ja kleebi “ctrl+v”        

Oluline:
Ole veendunud, et excelis ei oleks veergude vahel peidetud veerge.

Andmete struktuur ja reatüüpide tuvstamine.

Bauwise saab aru reatüüpidest vastavalt andmetele kleebitavatele andmetele. Reatüüpide tuvastamise reeglid on vaikimisi seadistatud nagu allpool on kirjeldatud.

Märkus:
Reatüüpide tuvastus seaded võivad olla kliendi põhiselt erinevad.

Reatüübid:

  1. Tööpakett ehk Leping (workpackage – WP) – grupeerib kokku hulga töid.
  2. Struktuuri rida – rida, milla alla kuulub järgmine rida
  3.  Töörida – rida, mille on kogus, hind ja summa
  4.  Alamrida (sinised read) – read, mis on tööridade detailiseerimiseks. Tavaliselt puudub real töökood ning ridada summa annab kokku töörea summa.

Näidis excel:

Andmete importimine:

Selekteeri excelis olevad read alates reast k.a. 999 kuni ridade lõpuni. Jäta välja summeerivad read ja ära selekteeri summa veergu!
Ava bauwise keskkond eelarve iporitmise vaates ning kleebi read tabelis esimesse rohelisse veergu kasutades klaviatuuril “ctrl+v” klahve.

Nipp: kasuta kleepimiseks klaviatuuri lühiteed “ctrl+v